Print this Stránka

Projekty a podujatia

Projekt záHRAda

Environmentálny projekt podporený SAŽ zo Zeleného vzdelávacie fondu

 

 

Objavujme športom Európu

Letný denný tábor podporený Mestom Dolný Kubín v projekte Šanca

 

 

Medzinárodná koferencia Zdravá strava + zdravá škola = cesta ku zdraviu z 20.9.2012

Prezentácie na stiahnutie:

Úradná kontrola potravín

Obsahová reforma v školskom stravovaní

Program ovocia a zeleniny do škôl

Pitný režim

Štruktúra jedálneho lístka

 

Projekty

 

1. Ako učiť a naučiť , ktorý sa realizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

Pozrieť prezentáciu 

 2. KĽÚČ PRE ŽIVOT – tréning životných zručností  

V mesiacoch august – október 2011

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Nadácie Orange.

Projekt bol  zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl oravského regiónu. Jeho nosnou ideou bolo v rámci kontinuálneho vzdelávania prehĺbiť vedomosti pedagógov v oblasti životných kompetencií, informačných technológií, komunikačných a finančných zručností.  Týmto projektom sme chceli podporiť vzdelávanie po novom, výsledkom, ktorého je spokojný pedagóg – spokojný žiak – spokojný rodič.

„Kľúč pre život“ – predstavuje štyri kľúčové zručnosti :

 

Tieto  tréningy sa realizovali v školiacom stredisku  – Hotel  Zázrivá – Havrania

tak, aby sa dosiahla lepšia atmosféra a s ňou uvoľnenie. Ľudia sa spoznali v situáciách, v ktorých spolu kooperovali, vymieňali si skúsenosti, aktívne riešili úlohy zážitkovou formou v neformálnom prostredí.

 

3.   Grantový program BUS  na podporu finančnej gramotnosti – Babka k babce  budú kapce – projekt bol realizovaný vďaka podpore Nádacie pre deti Slovenska

 4.  Mestečko mieru a slobodyRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

 Podujatia

 

 1.  Tréning : Komunikačné zručnosti – pre žiakov škôl boli organizované téningy zamerané na zlepšenie komunikačných zručností účastníkov  prostredníctvom aktivít  na uvedenú tému. Tréningy    boli postavené na metódach neformálneho   vzdelávania a zážitkového učenia.
 2. Odborný seminár: Hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 3. Worshopy :
  • Tvorba projektov alebo Pripravme si projekt v našej materskej škole
  • Rozvoj kritického myslenia a metódy rozvíjania kritického mysleniaboli zamerané na rozvoj pozornosti, pamäti, hry ako zážitkovej formy, cvičenia pamäti, návody,  využívanie názoru. Tieto interaktívne pracovné dielne boli súčasťou projektu Ako učiť a naučiť, ktorý bol podporený z Nadácie otvorenej spoločnosti.
  • Robotická hračka – včielka Bee-Bot a jej využitie – zoznámte sa s Bee- Bootom, návrhy vlastných aktivít, programovanie práce s robotickou hračkou
  • Myšlienkové mapy – je vizualizáciou vzťahov v myslení a v obrazových predstavách pomocou grafického vyjadrenia. Po stáročia bola využívaná k učeniu, zapamätaniu, alebo riešeniu problémov.
  • Možnosti využitia IKT pri práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami- program DysCom SK- program vychádza v ústrety deťom, ktoré potrebujú dlhodobo alebo krátkodobo špeciálnu vyučovaciu či vzdelávaciu podporu.

 

4. Doučovacie kurzy anglickeho jazyka, matematiky, práca s IKT

5. Finančné zručnosti – celý tréning bol zameraný na zodpovedné správanie, etické rozhodovanie, rozvoj osobných kompetencií potrebných na orientovanie sa vo svete financií.

6. informačno-komunikačné zručnosti

7. životné zručnosti

8. Odborné semináre :

 • Slobodný prístup k informáciám v praxi, úplné znenie všeobecných zmluvných (obchodných) podmienok, , bezpečnostné aspekty zverejňovania zmlúv a ochrana osobných údajov.
 • Možnosti využitia IKT pri práci učiteľa so zreteľom na zvyšovanie počítačovej gramotnosti vyučovaním práce s informačno-komunikačnými technológiami
 • Metodika k materiálno-spotrebným normám zameraným na správnu výživu
 • Poruchy učenia a diagnostika žiakov so špeciálnymi potrebami
 • Zákon č. 317/2009 v znení neskorších predpisov, kontinuálne vzdelávanie, akreditované programy, vzdelávacie inštitúcie, I. a II. Atestácia, kreditový príplatok

Konferencia pod záštitou primátora Mesta Dolný Kubín Romana Matejova pod názvom

 • „Nové možnosti vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami a nielen pre nich“

 

 

 

Permanent link to this article: http://vpvarwa.sk/projekty-a-podujatia/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>