Print this Stránka

O nás

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a výchovy všetkých skupín obyvateľstva najmä prostredníctvom:

a) organizovania konferencií, seminárov, kurzov, vzdelávacích programov a školení,
b) zvyšovaním počítačovej gramotnosti vyučovaním práce s informačno-komunikačnými technológiami,
c) zvyšovaním jazykovej gramotnosti,
d) vzdelávaním detí a mládeže formou doučovacích kurzov,
e) hľadaním, podporovaním a realizovaním nových foriem mimoškolskej činnosti,
f) poskytovaním poradenstva nezamestnaným,
g) tvorby štúdií, koncepcií a analýz v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Správa o činnosti 2016

Správa o činnosti 2017

 

Permanent link to this article: http://vpvarwa.sk/sample-page/